Save as PDF

ŠtátRumunsko

NástrojPrávna pomoc

Druh kompetenciePrijímajúce orgány

Žiaľ, neboli sme schopní nájsť žiadny výsledok

ŠtátRumunsko

NástrojPrávna pomoc

Druh kompetencieOdosielajúce orgány

Na základe vami poskytnutých informácií sa našiel viac ako jeden súd/orgán, ktorý je príslušný pre tento právny nástroj. Zoznam je uvedený nižšie: