Save as PDF

ŠtátChorvátsko

NástrojRodinné právo – vyživovacia povinnosť

Druh kompetencieSúd zodpovedný za preskúmanie

Administratívna adresa : Trg Nikole Šubića Zrinskog 3

Mesto/Obec : Zagreb

PSČ : 10000

Telefón : +385 1 486 21 54

Fax : +385 1 481 00 35

E-mail : vsrh@vsrh.hr

Webová lokalita : http://www.vsrh.hr/

Poznámky :

Najvyšší súd Chorvátskej republiky zabezpečuje jednotné uplatňovanie práva a všeobecnú rovnosť pred zákonom, rozhoduje o riadnych prostriedkoch právnej ochrany stanovených osobitnými predpismi, o mimoriadnych prostriedkoch právnej ochrany proti konečným rozhodnutiam chorvátskych súdov, o konfliktoch jurisdikcií podľa osobitného zákona, zaoberá sa otázkami súčasnej judikatúry, skúma potreby odborného vzdelávania sudcov, súdnych radcov a koncipientov a vykonáva iné úlohy podľa zákona.