Save as PDF

ŠtátLotyšsko

NástrojPrávna pomoc

Druh kompetenciePrijímajúce orgány

Administratívna adresa : Pils laukums 4

Mesto/Obec : Riga

PSČ : LV-1050

Telefón : +371 67514208; Free phone line: +371 80001801

Fax : +371 67514209

E-mail : jpa@jpa.gov.lv

Webová lokalita : http://www.jpa.gov.lv

Poznámky :

Správa právnej pomoci

ŠtátLotyšsko

NástrojPrávna pomoc

Druh kompetencieOdosielajúce orgány

Administratívna adresa : Pils laukums 4

Mesto/Obec : Riga

PSČ : LV-1050

Telefón : +371 67514208; Free phone line: +371 80001801

Fax : +371 67514209

E-mail : jpa@jpa.gov.lv

Webová lokalita : http://www.jpa.gov.lv

Poznámky :

Správa právnej pomoci