ŠtátSpojené kráľovstvo

Príslušnosť súdu alebo tribunáluAnglicko a Wales

NástrojPrávna pomoc

Druh kompetenciePrijímajúce orgány

ŠtátSpojené kráľovstvo

Príslušnosť súdu alebo tribunáluAnglicko a Wales

NástrojPrávna pomoc

Druh kompetencieOdosielajúce orgány