ŠtátSpojené kráľovstvo

Príslušnosť súdu alebo tribunáluSeverné Írsko

NástrojZadovažovanie/vykonávanie dôkazov

Druh kompetenciePríslušný orgán

    • The Master (Queen's Bench and Appeals)