ŠtátSlovensko

NástrojDoručovania právnych dokumentov

Druh kompetenciePrijímajúce agentúry

Na základe vami poskytnutých informácií sa našiel viac ako jeden súd/orgán, ktorý je príslušný pre tento právny nástroj. Zoznam je uvedený nižšie:

  • Okresný súd Banská Bystrica
  • Okresný súd Bardejov
  • Okresný súd Bratislava I
  • Okresný súd Bratislava II
  • Okresný súd Bratislava III
  • Okresný súd Bratislava IV
  • Okresný súd Bratislava V
  • Okresný súd Brezno
  • Okresný súd Bánovce nad Bebravou
  • Okresný súd Dolný Kubín
  • Okresný súd Dunajská Streda
  • Okresný súd Galanta
  • Okresný súd Humenné
  • Okresný súd Kežmarok
  • Okresný súd Komárno
  • Okresný súd Košice I
  • Okresný súd Košice II
  • Okresný súd Košice okolie
  • Okresný súd Levice
  • Okresný súd Liptovský Mikuláš
  • Okresný súd Lučenec
  • Okresný súd Malacky
  • Okresný súd Martin
  • Okresný súd Michalovce
  • Okresný súd Nitra
  • Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
  • Okresný súd Nové Zámky
  • Okresný súd Námestovo
  • Okresný súd Partizánske
  • Okresný súd Pezinok
  • Okresný súd Piešťany
  • Okresný súd Poprad
  • Okresný súd Považská Bystrica
  • Okresný súd Prešov
  • Okresný súd Prievidza
  • Okresný súd Revúca
  • Okresný súd Rimavská Sobota
  • Okresný súd Rožňava
  • Okresný súd Ružomberok
  • Okresný súd Senica
  • Okresný súd Skalica
  • Okresný súd Spišská Nová Ves
  • Okresný súd Stará Ľubovňa
  • Okresný súd Svidník
  • Okresný súd Topoľčany
  • Okresný súd Trebišov
  • Okresný súd Trenčín
  • Okresný súd Trnava
  • Okresný súd Veľký Krtíš
  • Okresný súd Vranov nad Topľou
  • Okresný súd Zvolen
  • Okresný súd Čadca
  • Okresný súd Žiar nad Hronom
  • Okresný súd Žilina