Save as PDF

LandKroatien

InstrumentFamiljerätt – underhållsskyldighet

Typ av rollBehöriga myndigheter för verkställighet

Det finns flera domstolar/myndigheter med behörighet för det angivna rättsliga instrumentet. Träffarna anges nedan: