LandSverige

InstrumentRättshjälp

Typ av rollMottagande myndigheter

  • Justitiedepartementet
   • Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete Centralmyndigheten
   • Ort/Kommun : Stockholm
   • Postnummer : S-103 33
   • (46-8) 405 10 00

LandSverige

InstrumentRättshjälp

Typ av rollÖversändande myndigheter

  • Justitiedepartementet
   • Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete Centralmyndigheten
   • Ort/Kommun : Stockholm
   • Postnummer : S-103 33
   • (46-8) 405 10 00