LandMalta

InstrumentBevisupptagning

Typ av rollAnmodade domstolar

Det finns flera domstolar/myndigheter med behörighet för det angivna rättsliga instrumentet. Träffarna anges nedan:

    • Civil Court (Family Section)
    • Court of Magistrates (Gozo)
    • Court of Magistrates (Gozo) (Superior Jurisdiction)
    • Court of Magistrates (Malta)
    • First Hall of the Civil Court