LandFörenade kungariket

BehörighetEngland och Wales

InstrumentBevisupptagning

Typ av rollAnmodade domstolar

Det finns flera domstolar/myndigheter med behörighet för det angivna rättsliga instrumentet. Träffarna anges nedan:

  • Birmingham Civil and Family Justice Centre
  • Bristol Civil and Family Justice Centre
  • Cardiff Civil and Family Justice Centre
  • Leeds Combined Court
  • Manchester County Court and Family Hearing Centre
  • The High Court - Queens Bench