Save as PDF

LandTyskland

InstrumentBevisupptagning

Typ av rollBehörig myndighet

Det finns flera domstolar/myndigheter med behörighet för det angivna rättsliga instrumentet. Träffarna anges nedan: