Save as PDF

LandSverige

InstrumentEuropeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Typ av rollDomstolar för överklagande av ett beslut att inte utfärda ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Det finns flera domstolar/myndigheter med behörighet för det angivna rättsliga instrumentet. Träffarna anges nedan: