LandSverige

InstrumentEuropeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Typ av rollDomstolar för överklagande av ett beslut att inte utfärda ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Det finns flera domstolar/myndigheter med behörighet för det angivna rättsliga instrumentet. Träffarna anges nedan:

  • Göta hovrätt
  • Hovrätten för Nedre Norrland
  • Hovrätten för Västra Sverige
  • Hovrätten för Övre Norrland
  • Hovrätten över Skåne och Blekinge
  • Högsta domstolen
  • Svea hovrätt