OrszágHorvátország

JogterületCsaládjog – tartási kötelezettségek

Illetékes szerv típusaFelülvizsgálati bíróság

  • Vrhovni sud Republike Hrvatske
   • Trg Nikole Šubića Zrinskog 3
   • Helység / Település : Zagreb
   • Irányítószám : 10000
   • +385 1 486 21 54
   • +385 1 481 00 35
   • Megjegyzések :

    A Horvát Köztársaság Legfelsőbb Bírósága garantálja a törvények egységes alkalmazását és a törvény előtti egyenlőséget. A Legfelsőbb Bíróság hoz döntést bizonyos rendes jogorvoslati ügyekben (egyedi jogszabály alapján), illetve kivételes esetben akkor is, amikor más horvát bíróság már jogerős határozatot hozott. A Legfelsőbb Bíróság határoz a hatáskörökkel kapcsolatos konfliktusokról egyedi jogszabály alapján, megvizsgálja az ítélkezési gyakorlattal kapcsolatos kérdéseket, dönt a bírák, jogi referensek és gyakornokok szakmai továbbképzésének szükségességéről, emellett egyéb, törvényben meghatározott feladatokat lát el.

   • Elfogadott nyelvek : horvát (hr)