MaaKroatia

Oikeudellinen välinePerheoikeus – elatusvelvollisuus

Toimivallan tyyppiMuutoksenhakutuomioistuin (ratkaisun oikeellisuuden arviointi)

  • Vrhovni sud Republike Hrvatske
   • Trg Nikole Šubića Zrinskog 3
   • Paikkakunta / Kunta : Zagreb
   • Postinumero : 10000
   • +385 1 486 21 54
   • +385 1 481 00 35
   • Huomautukset :

    Kroatian korkein oikeus (Vrhovni sud) varmistaa lainsäädännön yhdenmukaisen ja tasa-arvoisen soveltamisen; päättää varsinaisista muutoksenhakukeinoista, jos asiasta on säädetty laissa; päättää ylimääräisistä muutoksenhakukeinoista, kun muutosta haetaan kroatialaisen tuomioistuimen lopulliseen päätökseen; ratkaisee toimivaltaristiriidat, jos asiasta on säädetty laissa; käsittelee oikeuskäytäntöä koskevia ajankohtaisia asioita; kartoittaa tuomareiden sekä lakimiesavustajien ja ‑harjoittelijoiden koulutustarpeita; hoitaa muita laissa säädettyjä tehtäviä.

   • Hyväksytyt kielet : kroaatti (hr)