ДържаваХърватия

ИнструментСемейно право — задължения за издръжка

Вид компетентностВъззивен съд

  • Vrhovni sud Republike Hrvatske
   • Trg Nikole Šubića Zrinskog 3
   • Град/Община : Zagreb
   • Пощенски код : 10000
   • +385 1 486 21 54
   • +385 1 481 00 35
   • Коментари :

    Върховният съд на Република Хърватия гарантира еднакво прилагане на закона и всеобщо равенство при прилагането на закона, взема решения относно обичайни средства за правна защита, когато това е предвидено от специален закон, относно извънредни средства за правна защита срещу окончателни присъди на хърватски съдилища, по конфликти на компетентност, когато това е предвидено от специален закон, занимава се с текущи въпроси на съдебната практика, проучва нуждите от професионално обучение на съдиите, съдебните помощници и стажант-юристите и изпълнява други задачи, предвидени от закона.

   • Приемани езици : хърватски (hr)