ZeměChorvatsko

NástrojRodinné právo – výživné

Druh pravomociSoud pro přezkum

  • Vrhovni sud Republike Hrvatske
   • Trg Nikole Šubića Zrinskog 3
   • Město/Obec : Zagreb
   • Poštovní směrovací číslo : 10000
   • +385 1 486 21 54
   • +385 1 481 00 35
   • Poznámky :

    Nejvyšší soud Chorvatské republiky zajišťuje jednotné provádění právních předpisů a všeobecnou rovnost při jejich uplatňování, rozhoduje o obecných právních opravných prostředcích, pokud tak stanoví konkrétní právní předpis, o mimořádných právních opravných prostředcích proti konečným rozsudkům chorvatských soudů, o kompetenčních konfliktech, pokud tak stanoví konkrétní právní předpis, zabývá se aktuálními otázkami souvisejícími s judikaturou, zkoumá potřebu profesního vzdělávání soudců, referendářů a stážistů a provádí další zákonem určené úkony.

   • Akceptované jazyky : chorvatština (hr)