ΧώραΚροατία

ΤομέαςΟικογενειακό δίκαιο - yποχρεώσεις διατροφής

Είδος αρμοδιότηταςΑναθεωρητικό δικαστήριο

  • Vrhovni sud Republike Hrvatske
   • Trg Nikole Šubića Zrinskog 3
   • Πόλη/Δήμος : Zagreb
   • Ταχυδρομικός κώδικας : 10000
   • +385 1 486 21 54
   • +385 1 481 00 35
   • Παρατηρήσεις :

    Το Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας εξασφαλίζει την ομοιόμορφη και ισότιμη εφαρμογή της νομοθεσίας, αποφασίζει σχετικά με τα τακτικά ένδικα μέσα όταν αυτό προβλέπεται από ειδική νομοθεσία, σχετικά με έκτακτα ένδικα μέσα κατά οριστικών αποφάσεων των κροατικών δικαστηρίων, σχετικά με τις συγκρούσεις δικαιοδοσίας όταν αυτό προβλέπεται από ειδική νομοθεσία, εξετάζει τρέχοντα ζητήματα νομολογίας, εκτιμά τις ανάγκες για επαγγελματική κατάρτιση των δικαστών, εισηγητών και ασκούμενων νομικών και εκτελεί και άλλα καθήκοντα που προβλέπονται από τον νόμο.

   • Αποδεκτές γλώσσες : κροατικά (hr)