ŠalisKroatija

PriemonėŠeimos teisė. Išlaikymo prievolės.

Kompetencijos rūšisPeržiūrą atliekantis teismas

  • Vrhovni sud Republike Hrvatske
   • Trg Nikole Šubića Zrinskog 3
   • Miestas / Savivaldybė : Zagreb
   • Pašto kodas : 10000
   • +385 1 486 21 54
   • +385 1 481 00 35
   • Pastabos :

    Kroatijos Respublikos Aukščiausiasis Teismas užtikrina vienodą įstatymų taikymą ir lygybę prieš įstatymą, nagrinėja įprastus skundus, kai tai nustatyta specialiame įstatyme, nagrinėja kasacinius skundus dėl galutinių Kroatijos teismų sprendimų, nagrinėja jurisdikcijos konfliktus, kai tai nustatyta specialiame įstatyme, sprendžia esamos teismų praktikos klausimus, nagrinėja profesinio teisėjų, teisės referentų, stažuotojų rengimo poreikius ir atlieka kitas įstatymu nustatytas užduotis.

   • Galimos kalbos : kroatų (hr)