PaństwoChorwacja

InstrumentPrawo rodzinne – zobowiązania alimentacyjne

Typ kompetencjiSąd odwoławczy

  • Vrhovni sud Republike Hrvatske
   • Trg Nikole Šubića Zrinskog 3
   • Miejscowość : Zagreb
   • Kod pocztowy : 10000
   • +385 1 486 21 54
   • +385 1 481 00 35
   • Uwagi :

    Sąd Najwyższy Republiki Chorwacji zapewnia jednolite stosowanie ustaw i równość praw wszystkich obywateli. orzeka w sprawie zwyczajnych środków zaskarżenia, jeśli tak przewiduje odpowiednia ustawa, i w sprawie nadzwyczajnych środków zaskarżenia przeciwko ostatecznym wyrokom chorwackich sądów, w sprawie konfliktów jurysdykcji (jeśli tak przewidują odpowiednie przepisy), zajmuje się bieżącymi zagadnieniami orzecznictwa, sprawdza potrzeby w zakresie szkoleń zawodowych sędziów, sekretarzy i stażystów prawnych oraz wykonuje inne zadania określone przez prawo.

   • Akceptowane języki : chorwacki (hr)