ŠtátChorvátsko

NástrojRodinné právo – vyživovacia povinnosť

Druh kompetencieSúd zodpovedný za preskúmanie

  • Vrhovni sud Republike Hrvatske
   • Trg Nikole Šubića Zrinskog 3
   • Mesto/Obec : Zagreb
   • PSČ : 10000
   • +385 1 486 21 54
   • +385 1 481 00 35
   • Poznámky :

    Najvyšší súd Chorvátskej republiky zabezpečuje jednotné uplatňovanie práva a všeobecnú rovnosť pred zákonom, rozhoduje o riadnych prostriedkoch právnej ochrany stanovených osobitnými predpismi, o mimoriadnych prostriedkoch právnej ochrany proti konečným rozhodnutiam chorvátskych súdov, o konfliktoch jurisdikcií podľa osobitného zákona, zaoberá sa otázkami súčasnej judikatúry, skúma potreby odborného vzdelávania sudcov, súdnych radcov a koncipientov a vykonáva iné úlohy podľa zákona.

   • Akceptované jazyky : chorvátčina (hr)