ŠalisItalija

PriemonėDokumentų įteikimas

Kompetencijos rūšisGaunančiosios agentūros

  • Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte di Appello di Roma
   • Viale Giulio Cesare, N. 52
   • Miestas / Savivaldybė : ROMA
   • Pašto kodas : 00192
   • (39)06. 328361
   • (39)06.328367933