LandSverige

InstrumentForkyndelse af dokumenter

KompetencetypeFremsendende instanser

Domstole, fogedmyndigheder og andre svenske myndigheder, som har til opgave at forkynde retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager

Der er fundet flere domstole/myndigheder, som er kompetente, hvad angår dette retlige instrument ud fra de givne oplysninger. Her er listen: