RiikRootsi

Õiguslik vahendDokumentide kätteandmine

Pädevuse liikSaatvad asutused

Kohtud, täitevasutused ja muud Rootsi ametiasutused, kes toimetavad kätte kohtu- ja kohtuväliseid dokumente tsiviil- ja kaubandusasjades.

Leiti rohkem kui üks kohus/asutus, mis on teie poolt esitatud teabe alusel pädev asjaomase õigusliku vahendi puhul. Allpool on esitatud loetelu: