MaaRuotsi

Oikeudellinen välineAsiakirjojen tiedoksianto

Toimivallan tyyppiLähettävät viranomaiset

Tuomioistuimet, kruununvoudin virasto ja muut Ruotsin viranomaiset, jotka antavat tiedoksi oikeudenkäynti- ja muita asiakirjoja siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa.

Haulla löytyy useampi kuin yksi tuomioistuin/viranomainen, joka annettujen tietojen perusteella on toimivaltainen tämän oikeudellisen välineen suhteen: