LandZweden

DomeinBetekening en kennisgeving van stukken

Soort bevoegdheidVerzendende instanties

Gerechtelijke instanties, deurwaarders alsook andere Zweedse instanties die ertoe bevoegd zijn stukken van civiele of commerciële aard te betekenen of ter kennis te brengen.

Op basis van de door u verstrekte gegevens is er meer dan één gerecht/autoriteit gevonden die bevoegd is voor dit juridische instrument: