ΧώραΙταλία

ΤομέαςΕπίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων

Είδος αρμοδιότηταςΥπηρεσίες παραλαβής

  • Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte di Appello di Roma
   • Viale Giulio Cesare, N. 52
   • Πόλη/Δήμος : ROMA
   • Ταχυδρομικός κώδικας : 00192
   • (39)06. 328361
   • (39)06.328367933