LandPolen

InstrumentDelgivning av handlingar

Typ av rollMottagande organ

Det finns flera domstolar/myndigheter med behörighet för det angivna rättsliga instrumentet. Träffarna anges nedan: