ΧώραΜάλτα

ΤομέαςΔιεξαγωγή αποδείξεων

Είδος αρμοδιότηταςΔικαστήρια εκτέλεσης

Βάσει των στοιχείων που δώσατε, βρέθηκαν περισσότερα δικαστήρια/περισσότερες αρχές με αρμοδιότητα γι αυτή τη νομική πράξη. Δείτε τον κατάλογο:

    • Civil Court (Family Section)
    • Court of Magistrates (Gozo)
    • Court of Magistrates (Gozo) (Superior Jurisdiction)
    • Court of Magistrates (Malta)
    • First Hall of the Civil Court