LandMalta

InstrumentBevisupptagning

Typ av rollAnmodade domstolar

Det finns flera domstolar/myndigheter med behörighet för det angivna rättsliga instrumentet. Träffarna anges nedan:

  • Civil Court (Asset Recovery Section)
  • Civil Court (Commercial Section)
  • Civil Court (Family Section)
  • Court of Magistrates (Gozo)
  • Court of Magistrates (Gozo) (Superior Jurisdiction)
  • Court of Magistrates (Malta)
  • First Hall of the Civil Court