PaństwoBelgia

InstrumentPrzeprowadzanie dowodu

Typ kompetencjiSądy wezwane

Na podstawie podanych informacji znaleziono więcej niż jeden sąd/urząd mający kompetencje w odniesieniu do tego instrumentu prawnego. Są to:

  • Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
  • Rechtbank eerste aanleg Antwerpen - afdeling Antwerpen
  • Rechtbank eerste aanleg Antwerpen - afdeling Mechelen
  • Rechtbank eerste aanleg Antwerpen - afdeling Turnhout
  • Rechtbank eerste aanleg Leuven
  • Rechtbank eerste aanleg Limburg - afdeling Hasselt
  • Rechtbank eerste aanleg Limburg - afdeling Tongeren
  • Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Dendermonde
  • Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Gent
  • Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Oudenaarde
  • Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling Brugge
  • Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling Ieper
  • Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling Kortrijk
  • Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling Veurne
  • Tribunal de première instance Brabant-Wallon
  • Tribunal de première instance du Hainaut - division Charleroi
  • Tribunal de première instance du Hainaut - division Mons
  • Tribunal de première instance du Hainaut - division Tournai
  • Tribunal de première instance Eupen
  • Tribunal de première instance francophone de Bruxelles
  • Tribunal de première instance Liège - division Huy
  • Tribunal de première instance Liège - division Liège
  • Tribunal de première instance Liège - division Verviers
  • Tribunal de première instance Luxembourg - division Arlon
  • Tribunal de première instance Luxembourg - division Marche-en-Famenne
  • Tribunal de première instance Luxembourg - division Neufchâteau
  • Tribunal de première instance Namur - division Dinant
  • Tribunal de première instance Namur - division Namur