ŠtátSpojené kráľovstvo

Príslušnosť súdu alebo tribunáluAnglicko a Wales

NástrojZadovažovanie/vykonávanie dôkazov

Druh kompetencieÚstredný úrad