ŠtátSpojené kráľovstvo

Príslušnosť súdu alebo tribunáluAnglicko a Wales

NástrojZadovažovanie/vykonávanie dôkazov

Druh kompetenciePríslušný orgán

Na základe vami poskytnutých informácií sa našiel viac ako jeden súd/orgán, ktorý je príslušný pre tento právny nástroj. Zoznam je uvedený nižšie:

  • Birmingham Civil and Family Justice Centre
  • Bristol Civil and Family Justice Centre
  • Cardiff Civil and Family Justice Centre
  • Leeds Combined Court
  • Manchester County Court and Family Hearing Centre
  • The High Court - Queens Bench