ŠtátSpojené kráľovstvo

Príslušnosť súdu alebo tribunáluSeverné Írsko

NástrojZadovažovanie/vykonávanie dôkazov

Druh kompetencieDožiadané súdy

  • Royal Courts of Justice
   • Chichester Street
   • Mesto/Obec : Belfast
   • PSČ : BT1 3JF
   • 0044 (0)28 90 72 59 25
   • 0044 (0)28 90 23 51 86