LandBulgarien

InstrumentBevisindhentelse

KompetencetypeKompetent myndighed

Disse oplysninger kan være forældede. Dataleverandøren, Bulgarien, arbejder på at ajourføre dem.

Der er fundet flere domstole/myndigheder, som er kompetente, hvad angår dette retlige instrument ud fra de givne oplysninger. Her er listen: