ΧώραΒουλγαρία

ΤομέαςΔιεξαγωγή αποδείξεων

Είδος αρμοδιότηταςΑρμόδια αρχή

Η πληροφορία αυτή ενδέχεται να είναι παρωχημένη. Η χώρα που την παρείχε (Βουλγαρία) μεριμνά αυτή τη στιγμή για την επικαιροποίησή της.

Βάσει των στοιχείων που δώσατε, βρέθηκαν περισσότερα δικαστήρια/περισσότερες αρχές με αρμοδιότητα γι αυτή τη νομική πράξη. Δείτε τον κατάλογο: