RiikEesti

Õiguslik vahendPangakontode Euroopa arestimismäärus

Pädevuse liikPangakontode Euroopa arestimismääruse tegemisest keeldumise vaidlustamisel pädev kohus

Leiti rohkem kui üks kohus/asutus, mis on teie poolt esitatud teabe alusel pädev asjaomase õigusliku vahendi puhul. Allpool on esitatud loetelu:

    • Tallinna Ringkonnakohus
    • Tartu Ringkonnakohus