LandEstland

InstrumentEuropeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Typ av rollDomstolar för överklagande av ett beslut att inte utfärda ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Det finns flera domstolar/myndigheter med behörighet för det angivna rättsliga instrumentet. Träffarna anges nedan:

    • Tallinna Ringkonnakohus
    • Tartu Ringkonnakohus