LandSverige

InstrumentDen europæiske kendelse til sikring af bankindeståender

KompetencetypeMyndigheder, der har kompetence til at modtage, fremsende og forkynde en europæisk kontosikringskendelse

    • Kronofogdemyndigheten