ΧώραΣουηδία

ΤομέαςΕυρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού

Είδος αρμοδιότηταςΑρχές αρμόδιες για την παραλαβή, διαβίβαση και επίδοση ή κοινοποίηση της ΕΔΔΛ

  • Kronofogdemyndigheten
   • Esplanaden 1
   • Πόλη/Δήμος : Sundbyberg
   • Ταχυδρομικός κώδικας : 172 67
   • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 1050
   • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : Sundbyberg
   • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : SE-171 72
   • +46771737300, +46856485150 (från utlandet)
   • +468292614
   • Αποδεκτές γλώσσες : σουηδικά (sv)