RiikRootsi

Õiguslik vahendPangakontode Euroopa arestimismäärus

Pädevuse liikArestimismääruse vastuvõtmisel, edastamisel ja kättetoimetamisel pädev asutus