ŢaraSuedia

InstrumentOrdonanța asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare

Tipul de competențăAutoritățile competente pentru primirea, transmiterea și notificarea sau comunicarea ordonanței asigurătorii