LandSverige

InstrumentEuropeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Typ av rollMyndigheter som är behöriga att ta emot, översända och delge det europeiska beslutet om kvarstad på bankmedel

    • Kronofogdemyndigheten