ДържаваЕстония

ИнструментЕвропейска заповед за запор на банкови сметки

Вид компетентностОргани, компетентни да изпълнят ЕЗЗБС

Изпълнителните производства в Естония се провеждат от съдебни изпълнители. Списък на съдебните изпълнители ще намерите на уебсайта на Камарата на съдебните изпълнители и синдиците: http://kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/kontaktinfo-0