LandEstland

InstrumentDen europæiske kendelse til sikring af bankindeståender

KompetencetypeMyndigheder, der har kompetence til at fuldbyrde en europæisk kontosikringskendelse

I Estland udføres håndhævelsesprocedurerne af fogeder. Listen over fogeder kan findes på websitet for fogeder og kuratorer: http://kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/kontaktinfo-0