ΧώραΕσθονία

ΤομέαςΕυρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού

Είδος αρμοδιότηταςΑρχές αρμόδιες για την εκτέλεση της ΕΔΔΛ

Η διαδικασία εκτέλεσης στην Εσθονία διεξάγεται από τους δικαστικούς επιμελητές. Ο κατάλογος των δικαστικών επιμελητών διατίθεται στον ιστότοπο του συλλόγου δικαστικών επιμελητών και συνδίκων πτωχεύσεως: http://kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/kontaktinfo-0