ŢaraEstonia

InstrumentOrdonanța asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare

Tipul de competențăAutoritățile competente pentru executarea ordonanței asigurătorii

În Estonia, procedurile de executare sunt instrumentate de executorii judecătorești. Lista executorilor judecătorești este disponibilă pe site-ul Camerei executorilor judecătorești și a administratorilor judiciari: http://kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/kontaktinfo-0