ŠtátEstónsko

NástrojEurópsky príkaz na zablokovanie účtov

Druh kompetencieOrgány príslušné vykonať EPZÚ

Vykonávacie konanie v Estónsku patrí do právomoci súdnych exekútorov. Zoznam súdnych exekútorov je dostupný na webovom sídle komory súdnych exekútorov a správcov konkurznej podstaty: http://kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/kontaktinfo-0