PaństwoEstonia

InstrumentEuropejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym

Typ kompetencjiSądy właściwe do rozpatrywania odwołań od orzeczeń wydanych w następstwie wniesienia środka odwoławczego

Na podstawie podanych informacji znaleziono więcej niż jeden sąd/urząd mający kompetencje w odniesieniu do tego instrumentu prawnego. Są to:

  • Harju Maakohtu Tallinna kohtumaja
  • Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja
  • Pärnu Maakohtu Kuressaare kohtumaja
  • Pärnu Maakohtu Paide kohtumaja
  • Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja
  • Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja
  • Tallinna Ringkonnakohus
  • Tartu Maakohtu Jõgeva kohtumaja
  • Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja
  • Tartu Maakohtu Valga kohtumaja
  • Tartu Maakohtu Viljandi kohtumaja
  • Tartu Maakohtu Võru kohtumaja
  • Tartu Maakohtu Võru kohtumaja
  • Tartu Ringkonnakohus
  • Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja
  • Viru Maakohtu Narva kohtumaja
  • Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja