LandEstland

InstrumentDen europæiske kendelse til sikring af bankindeståender

KompetencetypeRetter, der har kompetence med hensyn til officielt bekræftede dokumenter

Der er fundet flere domstole/myndigheder, som er kompetente, hvad angår dette retlige instrument ud fra de givne oplysninger. Her er listen: