PajjiżEstonja

StrumentOrdni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet

Tip ta’ KompetenzaQrati b’ġuriżdizzjoni f’każ ta’ strument awtentiku

Instabet iktar minn qorti/awtorità waħda li hi kompetenti għal dan l-istrument legali abbażi tal-informazzjoni li pprovdejt. Issib lista hawn taħt: